مدینه امشب قبر تو یه زائر نداره

از غربت تو چشم عالم داره میباره

به جای گل رو قبرت آقا گرد و غباره

دل من زده پر به هوای تو

می سوزم تاسحر تو عزای تو

پای روضه های کربلای تو

میخونم با دل حزین – مدد یازین العابدین

قریب چل سال ناله و اشک و آه و زاری

میسوزی ازغم بیقراری آروم نداری

با گریه هر شب چشماتو روی هم میذاری

آسمونه چشات ابر بارونه

هر طپش دل تو روضه میخونه

اوج درد تو رو خدا میدونه

با اشک و گریه همنشین – مدد یازین العابدین

تو سینه ی تو شعله از درد خاطراته

تنی تو گودال روی خاکا پیش نگاته

تا شهر شام که اعظم این مصیبتاته

تو اسیری و نافله یا الله

قنوت بین سلسله یا الله

ذکرتو بین هلهله یا الله

دمی حال ِ منو ببین – مدد یازین العابدین

دانلود سبک در ادامه نوشته